© Powered by SiteSpirit

 
header.jpg

Diensten

Als u ooit zelf een bouwaanvraag heeft ingediend, dan begrijpt u precies wat wij bedoelen met regels regels en nog eens regels.
Wij weten als geen ander wat ons te wachten staat bij het verkrijgen van een bouwvergunning, tegenwoordig omgevingsvergunning activiteit bouwen.

Er is een bestemmingsplan, een welstandscommissie, een bouwbesluit, een Woningwet, Wabo en er zijn vele afwijkingsprocedures, enzovoort, enzovoort.
B&S Bouwconsult b.v. heeft door de jarenlange ervaring van zijn bouwkundigen alle kennis in huis om de onderdelen die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning aan te leveren.

Een omgevingsvergunning activiteit bouwen kan bijvoorbeeld bestaan uit:
-bouwkundige tekeningen
-constructieberekeningen
-bouwbesluitgegevens, zoals kwaliteitsverklaringen, EPC berekening enz.

Tevens kan B&S Bouwconsult b.v. een gedegen afweging maken tussen potentiėle aannemers welke het werk zouden kunnen maken. Na het offerte traject kunnen wij ook het dagelijks toezicht op de bouwplaats verzorgen, zodat de gekochte kwaliteit ook daadwerkelijk geleverd wordt.
Ook bewaken wij dan natuurlijk de planning en betalingstermijnen van de aannemer.

Bouwen zonder vergunning
Sinds 1 oktober 2010 mag er bij woningen meer vergunningvrij gebouwd worden. De regeling voor vergunningvrij bouwen is onderdeel van het Besluit omgevingsrecht, dat tegelijk met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking is getreden (op 1 oktober 2010). Vergunningvrij bouwen is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan bij bedrijven en andere niet-woningen; de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen zijn verruimd voor gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.

Wij kunnen dit voor u toetsen en beoordelen, zodat er vervolgens een ontwerp gemaakt kan worden zonder dat er een omgevingsvergunning aangevraagd hoeft te worden. U bespaart hierdoor een aanzienlijk bedrag aan leges uit.Van Galenlaan 3a 3742 AJ Baarn  /  Contact